Seniorenraad Zwolle

Misschien heeft u wel eens gehoord van de Seniorenraad in Zwolle waar onze club de KBO, deel van uitmaakt. Samen met de PCOB onder meer nemen wij actief deel in deze raad wij dachten dat het een goed idee was om u wat meer inzicht te geven in het functioneren en het belang hiervan.

De Seniorenraad is het Centraal Overleg van Samenwerkende Bonden van Ouderen, vroeger bekend als COSBO. Omdat COSBO wel een begrip is bij alle instanties binnen de Gemeente Zwolle, maar daarbuiten weinig zegt, is enige tijd geleden de naam gewijzigd in Seniorenraad.
Tien keer per jaar vergaderen afgevaardigden van KBO en PCOB, Het Zonnetje (Ouderengroep met een Chinese identiteit), De Unieanders actieven, BGV (Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel), STOZ (Stichting Turkse Ouderen Zwolle), GotongRoyong (Indische en Molukse Ouderen), Senioren FNV IJssellanden en WijZ(Welzijn Ouderen Zwolle) om te praten over belangenbehartiging van alle Senioren in de Zwolse samenleving.

Plaatselijke politiek
Het blijft gelukkig niet bij praten alleen.
De Seniorenraad heeft regelmatig contact met de Wethouder, die het ouderenbeleid in portefeuille heeft, en de beleidsambtenaren die de Wethouder ondersteunen. Daarbij geeft de Seniorenraad gevraagd en ongevraagd commentaar op de stukken die de gemeente produceert zoals de Omgevingsvisie, de Hervormingsagenda Sociaal Domein en de Agenda Vitaal en Waardig Ouder worden. Vaak nodigt de Participatieraad de Seniorenraad uit om samen naar de gemeente toe te laten horen wat onze standpunten zijn. Via meedoen in werkgroepen kunnen we de diverse agenda’s van de bovengenoemde aandachtsgebieden volgen en het is de bedoeling dat in de toekomst nog wat intensiever te gaan doen. De KBO zit met twee vertegenwoordigers in de seniorenraad.
De Seniorenraad is regelmatig in gesprek met de vier organisaties, die in Zwolle verzorgingshuizen beheren en daarnaast neemt de Seniorenraad neemt verder deel aan de klankbordgroep WMO en de klankbordgroep Werk en Inkomen. Daarnaast is de Seniorenraad vertegenwoordigd bij Zwolle Armoede Vrij, Zwolle Gezonde Stad, SamenZwolle en Vervoersraad.

Kortom de Seniorenraad is het orgaan dat in gesprek gaat met de plaatselijke politiek en overige instellingen, die betrokken zijn bij het ouderenbeleid, en hierdoor duidelijk kan maken wat en hoe senioren in de huidige samenleving willen staan en leven.

Hans Touwen

voor meer informatie druk op:
https://seniorenraadzwolle.nl