Over ons

Welkom op de website van de KBO senioren te Zwolle

Er zijn allerlei redenen waarom iemand lid is van de KBO Zwolle of PCOB Zwolle. KBO Zwolle en PCOB Zwolle werken samen, alle activiteiten worden worden door leden van KBO en PCOB georganiseerd.

De een vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, belangen op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Dat de stem van senioren gehoord wordt bij de plaatselijke overheid. Een ander wil graag deelnemen aan de activiteiten van de afdeling. Weer een ander gaat voor de voordelen die de KBO of PCOB biedt, of steunt de KBO of PCOB uit solidariteit.

Via de KBO en/of PCOB blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en voor senioren belangrijke onderwerpen en activiteiten. Die vindt u bijvoorbeeld ook in de nieuwsbrief, die u elke maand ontvangt van de plaatselijke afdeling.

De plaatselijke afdelingen afdelingen van KBO en PCOB in Zwolle zijn samen de plek dicht bij huis waar u elkaar kunt ontmoeten.

 

Je vind via onderstaande link de site van KBO Overijssel en de KBO afdelingen in Overijssel.   KBO Overijssel Sites.

Via deze link ga naar PCOB Zwolle: PCOB Zwolle

 

Doelstelling KBO Zwolle

Wie zijn wij?  De Afdeling Zwolle van de KBO stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Zwolle in de meest uitgebreide zin te behartigen. De afdeling telt meer dan 800 leden.

Wat doen wij? Het bestuur van de Afdeling Zwolle organiseert samen met de afdeling van de PCOB Zwolle regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.Leden van de KBO kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op deze site en op de algemene sites van KBO en PCOB.

Wat kunt u doen? Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de afdeling.