Nieuwsbrief KBO Zwolle mei 2023

Nieuwsbrief mei 2023

Beste KBO’ers

We gaan inmiddels richting einde seizoen, 19 mei is alweer onze seizoensafsluiting. Wat nog op het programma staat is onze 5-daagse vakantiereis naar de Harz van 22 mei tot en met 26 mei waar wij met velen naar uitzien.We kijken met elkaar terug op een geslaagd seizoen waarbij we weer onder normale omstandigheden onze activiteiten hebben kunnen doen. Maar inmiddels hebben de commissies zeker niet stil gezeten en hard gewerkt om voor het najaar weer van alles voor u te gaan organiseren. In deze nieuwsbrief doen wij hier mededeling van.

Als eerbetoon aan Huub Oosterhuis uit wiens bundels we altijd zoveel mooie liederen hebben gezongen en nog altijd zullen zingen.

 

Van de activiteitencommissie

Even terugblikken op de middag verzorgd door een voorlichter van Veilig Verkeer Nederland over “Het Nieuwe Fietsen”. Verrassende antwoorden op vragen waarvan iedereen dacht het antwoord wel te weten. Niet dus. Een gezellige en leerzame middag. De reacties van de aanwezigen waren dan ook heel positief.

De gezamenlijke Paasviering op 31 maart in de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente aan de Hogenkampsweg werd goed bezocht. Pastor Marie-José Dusseldorp had als thema voor deze viering gekozen “Geloof je het wel?!” Stof tot nadenken. Na afloop was er koffie/thee en een plak krentenwegge. Het is goed dat we als KBO- en PCOB-leden samen deze dienst konden beleven.

De Olde Deerns

Onze commissie organiseert nog een laatste activiteit voor de zomerperiode aanbreekt.

Op 19 mei 2023 om 20.00 uur is de slotavond van dit seizoen met een optreden van de Olde Deerns.

De Olde Deerns zijn drie vrouwen die zingen, gedichten voordragen en hilarische sketches spelen. Soms ontroerend en natuurlijk met veel herkenning. En dat alles in streektaal. Het dialect geeft een band, geeft je het gevoel dat je elkaar snapt. Maar ook mensen die geen dialect spreken zullen zeker genieten van een optreden van De Olde Deerns.

De toegang van deze avond is gratis. U krijgt twee keer een kopje koffie of thee met wat lekkers en na afloop een drankje en een hapje. U hoeft zich hiervoor niet op te geven.

Locatie: Parkzicht, Jacob van Neckstraat 146A. De zaal is open om 19.30 uur.

Na de zomer starten we op 22 september 2023 weer. We zijn nog bezig met de invulling van deze avond. Meer informatie hierover vindt u in de volgende nieuwsbrief.

Mochten we u niet meer zien op een van onze activiteiten dan wensen wij u een hele mooie zomer toe.

Reiscommissie

Van de reiscommissie 5-daagse vakantiereis naar de Harz (Duitsland) van 22 mei t/m 26 mei 2023. Herinnering voor de deelnemers: de informatie- en kennismakingsbijeenkomst is op maandag 8 mei a.s. om 14.30 uur in Parkzicht. Informatie bij ons commissielid Hans Dekker (dekkerhj@ziggo.nl of 06-51823309).

5-Daagse fietsreis Rijn en Moezel van 11 t/m 15 september 2023. Deze fietsvakantie in Duitsland is volgeboekt. De informatie- en kennismakingsbijeenkomst is op dinsdag, 29 augustus. Nadere informatie volgt. Als u meer wilt weten over deze fietsreis dan kunt u terecht bij ons commissielid Femmeke Weijenberg(femmekeweijenberg@gmail.com of 06-50475045).

Dagtrip naar Taptoe Rotterdam op zaterdagmiddag 30 september 2023. Deze dagtrip is inmiddels volgeboekt. Voor informatie: ons commissielid Bert Holthof, (b.holthof@ziggo.nl).

Van de Kunstcommissie

Bezoek Diever Openluchttheater

Wat hebben we genoten vorig jaar!De kunstcommissie heeft opnieuw kaarten kunnen reserveren voor de middagvoorstelling op zaterdag 2 september aanvang 14.30 uur. Deze keer wordt “Antonius en Cleopatra” opgevoerd, een tragedie die op een vrolijke manier de schandelijke affaire tussen de Romeinse generaal Marcus Antonius en de wispelturige Cleopatra behandelt.

Het betreft een geheel verzorgde middag/avond voor slechts €49 : Toegangskaart Diever, vervoer Gebo en een heerlijk 3 gangendiner in Uffelte. Vertrek 12.30 uur Jozefkerk, 12.45 uur de Terp, Hogenkampsweg. Om 20.00 uur terugkomst laatste uitstapplaats. U kunt zich opgeven vanaf 10 mei bij Ria Hofstede, liefst per mail ria.hofstede@kpnplanet.nl of telefonisch 038-4214681, ook willen wij graag weten waar u opstapt en of u dieetwensen heeft. Als u geplaatst wordt op de definitieve deelnemerslijst krijgt u van ons een bericht hoe u kunt betalen .Wij hebben een optie op een bepaald aantal kaarten dus : Vol =Vol