KBO en pensioenen

Pensioenen

Al langere tijd staat het besteedbaar inkomen van gepensioneerden onder druk. De AOW (de eerste pijler in ons pensioenstelsel) is indirect gefiscaliseerd en veel aanvullende pensioenen (de tweede pijler) worden al jaren niet geïndexeerd en dreigen zelfs gekort te worden.

Lees verder bij de site van KBO Brabant verder hoe KBO Brabant, Limburg, Noord Holland, Gelderland en Overijssel uw belangen behartigen met onder ander een claimstichting pensioenen. druk hier voor informatie