Bestuur KBO Zwolle

Wilma Altena, Voorzitter, 06-50578843, 038-8535380 wilma.altena@ziggo.nl

Corrie Vervaart, vice-voorzitter, lid seniorenraad 038-4212604, 06-20989799 corrievervaart@gmail.com

Functie 1e secretaris vacant

Henk Tacken, 2e secretaris, webmaster,lid activiteiten commissie,  penningmeester KBO Overijssel,  06—19863297 henktacken@hotmail.com

Aty van den Berg, 1e penningmeester 06-31003963 aty.vandenberg@gmail.com

Bert Holthof, bestuurslid+ lid activiteitencommissie en reiscommissie 06-10114579 038-4546210, b.holthof@ziggo.nl

Willy Smit, bestuurslid +lid activiteitencommissie en reiscommissie 06-23078526, 038-4651440 smitgoeree@kpnmail.nl

Hermien Schoorlemmer, bestuurslid en lid seniorenraad, 06-12251151 hmschoorlemmer@kpnmail.nl

Rita Steinvoorte, bestuurslid en lid kunstcommissie, 06-12756600 ritasteinvoorte@home.nl

Ton Hultink, bestuurslid, 038-4226599 tonhultink@hetnet.nl

Ria Hofstede, notuliste en lid kunstcommissie, 06-22128141 ria.hofstede@kpnplanet.nl