Voorlopig programma 2025

Deze activiteiten zijn in voorbereiding. Het zijn maar enkelen van de activiteiten in het voorjaar van 2025.