Sociaal wijkteam en WIJZ

Sociaal Wijkteam en WijZ Welzijn

Op vrijdag 5 april komen wij, Marjan Kieft en Monique Oostveen, van Sociaal wijkteam Noord bij u op bezoek om u te vertellen over het Sociaal wijkteam (SWT). Het SWT is er voor alle inwoners van Zwolle. Voor mantelzorgers, ouderen, jongeren, ouders en opvoeders. Mensen van alle leeftijden kunnen bij het SWT terecht met vragen over persoonlijk functioneren. Omdat wij bij op bezoek komen bij KBO-PCOB, richten wij dit stukje op de ouderen.

Wij werken vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). Deze wet houdt in dat wij in Nederland belangrijk vinden dat mensen zelfstandigheid zijn, mobiel zijn en mee kunnen doen in de maatschappij. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wanneer hier vragen over zijn, gaan wij in gesprek en bekijken wat er nodig is. Het kan zijn dat ondersteuning in de huishouding nodig is om zelfstandig te blijven wonen. Het kan ook zijn dat iemand zich alleen voelt en op zoek is naar een goede daginvulling. Of mobiliteit: naarmate iemand ouder wordt het kan lastiger worden om ergens te komen. We bekijken daarbij ook wat de omgeving, het netwerk voor iemand betekenen. Wij, medewerkers van het SWT, denken mee en met elkaar kunnen we tot oplossingen komen.

 Na de pauze zal Femke Beeftink van WijZ Welzijn (met misschien nog een collega) iets vertellen over wat er zoal in Zwolle is te doen voor ouderen. Uiteraard vanuit WijZ Welzijn, maar ook breder vanuit de beweging Samen Ouderen. Door de hele stad, ook vanuit de WijZ-locaties, wordt van alles georganiseerd aan activiteiten. Ook biedt WijZ Welzijn lichte vormen van ondersteuning in de thuissituatie. Hierbij is de inzet van vele vrijwilligers onmisbaar.

Graag vertellen wij u meer over ons werk op 5 april. Tot dan!