Lezing over Rembrandt

Lezing over Rembrandt van Rijn
5 maart 2024

De kunstcommissie heeft een bijzondere lezing kunnen organiseren over de wereldberoemde schilder Rembrandt van Rijn.
De lezing wordt gehouden door Daan van Driel, een welbespraakt spreker, die verrassende details van de werken van Rembrandt voor het voetlicht weet te brengen. Het gebeuren vindt plaats op dinsdagmorgen 5 maart van 9:45 tot 11:45 uur in Parkzicht, Jakob van Neckstraat 146 A. Zaal open 9:15 uur.

Opgave vanaf 1 februari. Aanmelden bij Ria Hofstede. Liefst per mail:
ria.hofstede@kpnplanet.nl of telefonisch: 038-4214681.

Graag vermelding van uw telefoonnummer en emailadres
De kosten bedragen € 5,–. Na bevestiging kunt u dit bedrag overmaken op Stichting Actief Oud, NL85 RABO 0336 5713 56 onder vermelding van Rembrandt . Graag ook uw naam vermelden bij de overschrijving.