KBO Zwolle – Belasting hulp

KBO Zwolle/ ledenservice/belastinghulpen.

Als het jaar 2022 is verstreken en 1 maart, de datum waarop u weer uw aangifte Inkomstenbelasting moet doen weer snel nadert.

Velen van u hebben hierbij hulp nodig.

Vaak moet voor die hulp diep in de buidel worden getast omdat, ook als het een eenvoudige aangifte betreft, de accountant of belastingadviseur een stevig tarief hanteren.

Daarom bieden de ouderenbonden KBO en PCOB hulp aan bij het invullen van uw aangifte.

Hiervoor wordt een geringe vergoeding gevraagd welke u contant met de invuller moet afrekenen.

Huba machtiging:

Voor het invullen van uw aangifte heeft de belastinginvuller een machtiging nodig. Deze machtiging ontvangt u van de Belastingdienst in een witte envelop met daarin de machtigingscode.

Deze moet u aan de belastinginvuller geven.

Indien u hulp nodig heeft bij het invullen kunt u contact opnemen met:

Frans Kramer : tel. 06 57720787

Mevr. Y.M.D. Storms : tel. 038 4656520

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

 

 

 

    Aanmelden voor deze activiteit: